Co je vnitřní LED displej?

Vnitřní LED displej se skládá ze samosvítících LED polí se stejnou roztečí. Podle nejlepší pozorovací vzdálenosti diváka a požadovaného vizuálního efektu lze rozteč pixelů vybrat mezi P0,9 mm~P10 mm. Protože neexistuje žádná dodatečná ochrana proti vodě a prachu, musí být vždy instalován uvnitř.

Díky bezproblémovému spojování, širokému pozorovacímu úhlu, vysokému jasu a žádnému omezení velikosti je to nejlepší volba pro vnitřní reklamu a pozadí jeviště. S rozvojem trendu menší rozteče pixelů se začal hojně využívat i ve scénách, které mají extrémně vysoké požadavky na kvalitu obrazu, jako jsou TV stanice, velíny a podobně.

Proč si vybrat vnitřní LED displeje?

LED interiérové obrazovky jsou velmi vhodné pro reklamní a dekorativní účely. Díky svým vynikajícím vlastnostem, které tradiční LCD obrazovky nemají, se tato LED obrazovka s vysokým rozlišením stává stále populárnější v komerční oblasti.

Vysoký jas, široký pozorovací úhel

I na dobře osvětleném místě můžeme zaručit perfektní viditelnost, které LCD a projektory nedosáhnou. Do prostorného prostředí je zároveň vhodný širší pozorovací úhel (110~160°). I když je to daleko, můžete reklamu jasně vidět

Obrazovka s vysokým rozlišením, žádná mezera

Obrazovka s malým roztečem pixelů může způsobit, že vnitřní LED obrazovka poskytuje velmi ostrý obraz v jakékoli poloze. Navíc zde není žádná mezera jako u LCD monitoru.

Snadná montáž, bez omezení velikosti

Každá vnitřní LED obrazovka je modulárního designu, který vám umožní flexibilně vytvořit jakoukoli velkoformátovou nebo speciální obrazovku.

Možnost přizpůsobení

Můžete si přizpůsobit velikost obrazovky nebo vybrat rozteč pixelů tak, aby vyhovovaly různým potřebám, realizovat svou vlastní zvláštní kreativitu a vytvořit okouzlující vizuální atmosféru.

Chytré ovládání

Výkonný řídicí systém dokáže přehrávat různé druhy souborů, jako jsou videa, obrázky, text atd. Obsluha softwaru je přitom velmi jednoduchá a pohodlná. Obrazovku můžete ovládat na dálku přes WiFi, aplikaci v telefonu a volně naplánovat hraní.

Vysoký kontrast, barva

Vnitřní displej se skládá z LED (light-emitting diode), což je polovodičový zdroj světla. Každý pixel lze přesně ovládat. Obrazovka dokáže produkovat velmi vysoký kontrast a úžasnou reprodukci barev. Nejlepším příkladem je Mini/Mirco LED displej.

Kde použít vnitřní LED obrazovku?

Vnitřní LED displeje lze použít jako obrazovkové terminály pro různé aplikace, jako jsou maloobchody, nákupní centra, akce, univerzity, velíny atd. Naše obrazovka může dosáhnout nejen vysoké obnovovací frekvence, výkonu ve skutečných barvách a přizpůsobené velikosti. A naše Xtile vnitřní obrazovky řady jsou velmi lehké a ultratenké. Dobrá obrazovka může nejen hrát bohatou reklamu na značku, ale také přinést estetickou hodnotu do vnitřního prostředí.

led videostěna v maloobchodě

Proč vnitřní LED displej? maloobchody a nákupní centra?

Maloobchodní prodejny jsou plné přímé konkurence. Představte si, že jste na pěší zóně, můžete najít řadu vlajkových obchodů prodávajících stejný druh zboží nebo hromadit různé značky v nákupním centru.

Jak vyniknout vaší společnosti, nechat zákazníky zůstat, vygenerovat nákupní impuls a udělat na zákazníky dojem nákupním zážitkem je o přežití maloobchodu.

Vnitřní LED displej vám může pomoci vytvořit poutavý zážitek z nakupování pro vaše zákazníky a poskytnout vám příležitost sdělit informace o značce jedinečným vizuálním způsobem, abyste přilákali cílové publikum.

Shopping Mall LED Display

Shopping mall LED displays have become essential elements of modern retail environments. These displays are strategically placed throughout malls to captivate shoppers’ attention, convey promotional messages, and enhance the overall shopping experience. 

Their advantages include the ability to showcase dynamic advertisements, provide real-time information, and create visually stunning displays. 

Common installation places within shopping malls include entranceways, atriums, escalators, and common areas. 

LED displays not only attract foot traffic but also offer malls a versatile tool for branding and promotions, ensuring that shoppers are engaged and well-informed while navigating the shopping center.

Retail LED Display

Retail LED displays are increasingly popular in the retail industry due to their ability to captivate shoppers and enhance the in-store experience. These displays find applications in retail stores for various reasons. Firstly, they serve as dynamic advertising platforms, allowing retailers to showcase their products, promotions, and branding in a visually striking manner. The vivid and high-definition displays attract customer attention and drive foot traffic.

The advantages of retail LED displays include their ability to convey information quickly, adapt to changing marketing strategies, and create a modern and engaging shopping environment. They can be strategically placed near entrances, in window displays, or throughout the store to guide and inform customers. Interactive features can even allow shoppers to explore product details with a simple touch.

Installation options for retail LED displays are versatile, encompassing wall-mounted screens, freestanding kiosks, transparent displays on storefront windows, and even interactive touchscreens. This flexibility ensures that these displays seamlessly integrate with the store’s layout and design, enhancing its visual appeal. Overall, retail LED displays contribute to increased brand visibility, customer engagement, and a unique shopping experience that drives sales and customer loyalty.

Proč vnitřní LED obrazovka? aréna a sportovní vybavení?

Pro arény a další velká místa je vytvoření interaktivního zážitku zásadní. Umožňuje hostům získat informace extrémně rychle, poskytnout co nejvíce příležitostí k zábavě a umožnit více lidem účastnit se zábavných her před nebo během hry nebo komunikovat s publikem během přestávek. Okamžitě přineste více „wow“ faktorů fanouškům.

Na rozdíl od tradičních LCD nemají LED displeje žádná omezení velikosti, vyšší jas, širší pozorovací úhly a jsou kreativnější, např. obtékání sloupů, vytváření nepravidelných tvarů a zavěšení ze stropu. Ať už se používá pro propagaci značky, hledání cesty, přehrávání videa nebo reklamu, 3CINNODisplay je tou nejlepší volbou.

Staidum LED Display

Stadium LED displays have revolutionized the fan experience in sports and entertainment venues. 

These displays are a crucial part of stadiums because they provide spectators with real-time information, instant replays, and immersive visuals. 

Their advantages include delivering clear and vibrant content even in large spaces, enhancing fan engagement, and offering sponsorship opportunities.

 Stadium LED displays are typically installed in key areas such as the scoreboard, perimeter boards, and jumbotron screens. They ensure that fans don’t miss a moment of the action, create an electric atmosphere, and contribute to the overall excitement of live events in stadiums and arenas.

Obrazovka dj kreativního tvaru videa

Proč LED displeje pro kasina a kluby?

Kasina a bary mají vzrušující zážitek, který jinde nenajdete. Proto potřebují přilákat zákazníky a motivovat je k akci. Aby hra vynikla, musí hledat řešení, která jsou odvážnější a krásnější než jinde, aby zajistili vašim hostům nezapomenutelný herní zážitek.

Ať už je to v lobby kasina nebo dekorativní konstrukce, na stěně baru nebo jako DJ stánek, 3CINNO LED displej lze přizpůsobit libovolné velikosti nebo tvaru. Jasná, výrazná, výkonná a spolehlivá zobrazovací řešení jsou klíčem k přilákání publika v rušném a hlučném prostředí.

Casino LED Display

In the world of casinos, LED displays play a pivotal role in creating a dynamic and immersive environment. 

These displays are strategically placed throughout casinos to enhance the gaming experience, provide information on jackpots and promotions, and contribute to the overall ambiance. 

The advantages of casino LED displays include their ability to showcase vibrant graphics, animations, and real-time updates, enticing players and keeping them engaged. 

These displays can be found at various locations within casinos, including slot machine banks, gaming tables, entranceways, and even on the casino’s hall for eye-catching advertisements. 

LED displays in casinos not only contribute to the visual allure but also serve as effective tools for communicating crucial information to guests, ensuring a memorable and entertaining visit.

Proč LED displeje pro letiště, železniční stanice?

Multifunkční a odolná LED technologie může být použita pro reklamu, hledání cesty, výdej zavazadel a dokonce i pro digitální umělecká díla pro zlepšení zážitku cestujících.

V moderním dopravním prostředí je nezbytné poskytnout efektivní a včasnou informační platformu. Statické reklamy a televizní monitory jsou dávno pryč. Velký LED displej může bez problémů komunikovat s cestujícími 24 hodin denně 7 dní v týdnu a poskytovat informace v reálném čase širokému spektru mobilních uživatelů, aby pomohl cestujícím optimalizovat efektivitu chůze.

Multifunkční a odolná technologie LED displejů může nejen poskytnout vyhledávání cesty, propagaci značky, představení města a kulturní prezentaci, ale také vytvořit pohlcující prostory a zlepšit estetiku prostředí. Pro zvýšení zážitku cestujících lze do nejfrekventovanějších pasáží umístit i zakázkově tvarované LED displeje, které přitahují pozornost cestujících. LED displeje přinášejí nové a vzrušující nápady, jak vytvořit relaxační a nezapomenutelný zážitek pro cestující.

Displej LED na letišti

Airports rely heavily on LED displays to facilitate smooth operations and enhance the passenger experience. 

LED displays are used in airports to provide critical flight information, directions, announcements, and advertising. Their advantages include high visibility, real-time updates, and the ability to convey essential information to a large audience efficiently. 

Specific installation places for airport LED displays include departure and arrival halls, baggage claim areas, security checkpoints, gate information boards, and even on the exterior for branding and advertising. 

These displays ensure that travelers are well-informed and guided through the airport seamlessly, contributing to a positive and stress-free journey.

Fine Pitch LED displej pro vzdělávání

Proč nasazovat LED displeje v kampus?

Pro mladší generaci se vyznají v internetu. Používají digitální komunikaci a milují nové věci. Od notebooků po chytré telefony se studenti každý den zapojují do různých digitálních interakcí. Jako nová generace digitální zobrazovací technologie lze LED displej ovládat pomocí WiFi nebo aplikace, může zobrazovat personalizovaný jazyk, zprostředkovat aktuální zprávy a události v kampusu, zvýšit digitální zážitek a velmi snadno přilákat studenty. Na rozdíl od tradičních papírových plakátů a zpráv lze všechny digitální značky změnit jediným kliknutím v celém areálu.

LED displej lze přizpůsobit, je energeticky účinný a spotřebovává velmi málo energie. Navíc nahrazují tradiční papírové zprávy, čímž snižují náklady na práci, papír a inkoust. Kromě toho může také zvýšit příjmy z reklamy. LED displej může poskytovat konzistentní a přesné nouzové informace a navigaci v celém univerzitním kampusu. Navíc, protože obsah na všech displejích v kampusu lze synchronně ovládat z jednoho místa, lze rychle zajistit nouzovou evakuaci. Proto kampusy stále více doufají, že integrují technologii LED displeje do zkušeností na vysoké škole. Od výukových budov, akademických budov, poslucháren až po stadiony můžete najít vhodné LED displeje k nasazení.

School LED Display Board

LED display boards have found a valuable place in educational institutions, especially schools, for several reasons. 

They are used to convey important announcements, display daily schedules, share inspirational messages, and showcase students’ achievements. 

The advantages of school LED display boards include their versatility, dynamic content capabilities, and the ability to capture students’ attention. 

These displays are typically installed in key areas such as school entrances, administrative offices, classrooms, and common areas like cafeterias or assembly halls. 

By integrating LED displays into their communication strategy, schools ensure that information is disseminated effectively, fostering a well-informed and engaged school community.

Proč nasazovat LED displeje pro výstava?

Veletrhy jsou pro mnoho firem nemalým nákladem a design výstavních prostor je klíčem k úspěšným výstavám. Ať už se jedná o velkorozměrovou LED obrazovku s vysokým rozlišením používanou k zobrazení produktů a představení společnosti zákazníkům, nebo závěsnou 360° zobrazovací LED obrazovku používanou k přilákání potenciálních zákazníků v každém směru, nebo kreativní LED obrazovku používanou k vytvoření pohlcujícího V prostředí 3CINNODisplay s vámi může technický tým spolupracovat na odhalení vašich individuálních potřeb a vývoji dokonalého řešení LED displeje pro váš projekt na veletrhu. Od návrhu, nákupu, dopravy, instalace, provozu až po demontáž se zúčastníme a provedeme vás celým procesem.

Vnitřní expozice kostela

Proč nasazovat LED displeje pro uctívání?

Mnoho církví po celém světě stále více používá obrazovky LED jako nástroj pro zobrazování videa pro předávání informací, zpráv, bohoslužby a interakce mezi duchovními a publikem. Je to ekonomický a efektivní způsob komunikace během bohoslužby. Protože LED obrazovka má přizpůsobenou velikost a lze ji flexibilně instalovat. Může být instalován na stěnu kostela nebo zavěšen uprostřed sálu jako stěna na pozadí pro zobrazení textů a kázání, nebo může být použit jako plakátová obrazovka volně stojící v sále nebo uličce pro zobrazování oznámení. Za druhé, cena LED displejů je stále levnější.

Výhoda LED obrazovky v kostele se odráží také v jasu, který je mnohem vyšší než u tradičních projektorů a LCD, a má větší pozorovací úhel, který neunikne žádnému publiku. Spotřeba energie je jen asi poloviční než u ostatních typů displejů. To výrazně šetří náklady na elektřinu. Produkci videa a efektů, hraní může také snadno zvládnout církevní technický tým a k ovládání obrazovky a její údržbě je zapotřebí jen pár lidí.

S naším LED displejem a podporou nebylo navržení dobrého kostelního jeviště nebo pozadí nikdy tak snadné a efektivní.

Church LED Display

LED displays have become a valuable addition to churches and places of worship, enhancing the spiritual experience in several ways. They are used to project hymn lyrics, scripture passages, sermon points, and inspirational visuals. 

The advantages of church LED displays include their ability to create an immersive and inclusive atmosphere, making it easier for congregants to follow along with religious services. 

These displays are typically installed in prominent locations within the church, such as the sanctuary or worship hall, ensuring that everyone in the congregation can benefit from the visual aids. 

Church LED displays contribute to more engaging and impactful religious gatherings, fostering a deeper connection among worshipers.

Vnitřní obrazovka sídla společnosti

Proč LED displeje v obchodní zóna?

Stále více hal ústředí společnosti, recepcí, interních výstavních sálů a zasedacích místností využívá LED displeje k prezentaci informací a komunikaci s klienty.

V první řadě v nejoslnivějším místě sídla společnosti chce společnost vytvořit poutavou vizuální věc, která se snoubí s působivým obsahem. Dokáže vyvolat emoce a vyniknout. K dosažení tohoto cíle se často používají inteligentní LED značky.

Za druhé, v předváděcí místnosti nebo zasedací místnosti vedení doufá, že vytvoří velký bezrámečkový displej, který bude vyjadřovat historii vývoje společnosti, příběh zakladatele, firemní kulturu, společenskou odpovědnost společnosti a inspirovat lidi k akci. Pomocí LED videostěn s vysokým rozlišením se zákazníci mohou snadno dozvědět více.

Navíc díky přeměně firemního kancelářského prostředí na inspirativní moderní prostor s inovativní led obrazovkou může společnost lépe komunikovat se zaměstnanci.

lobby video zeď v hotelové hale

Proč led displeje pro pohostinství?

Okouzlující LED obrazovka poskytuje hotelu příležitost propagovat svou značku, vytvářet ideální atmosféru nebo zobrazovat nejlepší reklamy generující příjmy.

Hraním přesvědčivých reklam mohou být hotely úspěšnější v prodeji nejlepších pokojů nebo v prodeji vstupenek na místní atrakce. LED digitální plakát lze také použít k zobrazení důležitých informací, které hosté snadno získají. Navíc lze digitálně zobrazené informace průběžně aktualizovat, takže materiály, jako jsou jídelní lístky, agendy a letáky akcí, nemusí být často přetištěny. LED digital signage může také zobrazovat počasí a cestovní podmínky, takže hosté mohou zůstat informováni a komunikovat bez použití kapesních zařízení.

Hotel LED Display Signs

Hotel LED display signs are a modern and effective way for hotels to communicate with guests and create a welcoming atmosphere. These displays are used to provide information about room availability, special promotions, dining options, event schedules, and directions within the hotel. 

The advantages of hotel LED display signs include their ability to convey information clearly and dynamically, enhancing the guest experience. They are often strategically placed at key locations within the hotel, such as the lobby, check-in counters, elevators, and restaurant entrances. 

Hotel LED displays not only keep guests informed but also add a touch of sophistication and convenience to their stay, ensuring they have a pleasant and memorable experience.

Vnitřní LED obrazovka Boardroom HD

Proč LED displeje v velín, zasedací místnost a televizní stanice?

Řídicí centrum potřebuje současně získávat, analyzovat a distribuovat velké množství informací, aby zajistilo efektivní a nepřetržitý provoz svých služeb. Prostřednictvím plně integrovaného systému LED displeje může řídicí centrum výrazně zlepšit efektivitu práce a snížit náklady na údržbu. Hraje klíčovou roli v dopravě, veřejné bezpečnosti, velení a odbavení a ve finančním průmyslu.

Z více než 100 milionů zasedacích místností na světě má asi 5% (asi 1,5 milionu) plochu více než 120 metrů čtverečních. Jeden LCD je příliš malý a jeho jas je příliš nízký. Modulární design vnitřní obrazovky s malým roztečím lze integrovat s konferenčním systémem a OS Android, které mají nastavitelný jas, nastavitelnou teplotu barev, vysoké stupně šedi a vysokou obnovovací frekvenci, bezproblémové spojování, což uživatelům poskytuje ideální prostředí pro jednání.

Digitalizace televizních stanic vstoupila do nové etapy. LED displeje se rychle staly novými favority hlavních televizních stanic. Protože má bohaté barvy, dobrou reprodukovatelnost barev, silný vizuální dopad, vysoké rozlišení, vysoké stupně šedi, vysoký jas, silnou přizpůsobivost okolnímu světlu a rychlejší odezvu, kterou lze použít pro vysokorychlostní zobrazení sportovních obrázků.

Meeting Room LED Display

Meeting room LED displays have become indispensable tools for modern businesses and organizations. These displays are used to enhance presentations, improve collaboration, and streamline communication during meetings. 

The advantages of meeting room LED displays include their ability to deliver crisp and vibrant visuals, support interactive features, and provide flexibility in content sharing. They are typically installed in meeting rooms, boardrooms, and conference spaces, where they serve as a focal point for discussions and presentations. 

Meeting room LED displays facilitate effective communication, making it easier for participants to share ideas, data, and presentations, ultimately leading to more productive and engaging meetings.

What is the difference between LED screen and projector?

LED screens and projectors are two distinct technologies used for displaying visual content, and they each have their unique characteristics and advantages.

LED Screen: LED screens are displays made up of individual LED (light-emitting diode) modules arranged in a grid.

They are known for their exceptional brightness, sharp image quality, and vibrant colors.

LED screens are ideal for indoor and outdoor use and can perform well even in brightly lit environments. They are available in various sizes and can be customized to fit specific spaces.

LED screens are also energy-efficient and have a longer lifespan compared to traditional projectors.

Projector: Projectors, on the other hand, work by projecting an image onto a screen or surface.

They are often used in dark or dimly lit rooms for presentations, home theater setups, or large-scale events. Projectors can offer large screen sizes, making them suitable for audiences of different sizes.

However, their image quality may be affected by ambient light, and they often require a dedicated projection surface.

Key Differences: 

  1. Image Quality: LED screens typically provide higher image quality with brighter, sharper, and more vibrant visuals, while projectors may have limitations in well-lit environments.
  2. Brightness: LED screens have high brightness levels, making them suitable for various lighting conditions. Projectors may require controlled lighting for optimal viewing.
  3. Size and Portability: Projectors are more portable and can project large images on various surfaces, while LED screens are fixed displays with specific sizes.
  4. Maintenance: LED screens generally have lower maintenance requirements and a longer lifespan, while projectors may require bulb replacements and regular maintenance.
  5. Cost: LED screens can be more expensive upfront, but they offer long-term cost savings due to energy efficiency and durability.
 

In summary, the choice between an LED screen and a projector depends on factors like the intended use, environment, budget, and desired image quality. LED screens excel in situations where high-quality visuals are crucial, while projectors offer flexibility in terms of screen size and portability.

What is the difference between indoor and outdoor LED displays?

Indoor and outdoor LED displays are tailored for specific environments and purposes, each with distinct characteristics to meet their intended use cases.

Indoor LED Displays: 

Indoor LED displays are designed for use in indoor settings such as retail stores, conference rooms, sports arenas, and theaters. They are known for their high-resolution, vibrant colors, and sharp image quality. Indoor LED displays typically have a tighter pixel pitch, which means the individual LEDs are closer together, resulting in a smoother and more detailed image. They are also designed to be viewed up close and excel in controlled lighting environments. Indoor displays may not have the same level of weatherproofing as outdoor displays since they are shielded from environmental elements.

Outdoor LED Displays: 

Outdoor LED displays are engineered to withstand harsh weather conditions and are commonly used for advertising, digital billboards, sports stadiums, and outdoor events. They are characterized by their high brightness levels, which ensure visibility even in direct sunlight. Outdoor displays have a coarser pixel pitch compared to indoor displays, as they are intended to be viewed from a distance. Additionally, they are built with robust, weather-resistant materials to protect against rain, dust, and temperature fluctuations. Outdoor LED displays often incorporate features like brightness sensors and automatic adjustments to adapt to changing lighting conditions.

Key Differences: 

  • Pixel Pitch: Indoor displays have a finer pixel pitch for close viewing, while outdoor displays have a coarser pitch for viewing from a distance. 
  • Brightness: Outdoor displays are significantly brighter to combat sunlight, whereas indoor displays have lower brightness levels suitable for indoor lighting. 
  • Weather Resistance: Outdoor displays are built to withstand outdoor conditions, while indoor displays are not designed for exposure to the elements. 
  • Viewing Distance: Indoor displays are meant for close viewing, while outdoor displays are optimized for longer viewing distances.
In summary, the choice between indoor and outdoor LED displays depends on the intended location, viewing distance, environmental factors, and the specific requirements of the application. Both types offer impressive visual capabilities but cater to different settings and conditions.

 

What is the cost of indoor LED display?

The cost of an indoor LED display can vary significantly depending on several factors, making it essential to consider various aspects when budgeting for such a display solution. Some of the key factors influencing the cost of an indoor LED display include:

1. Screen Size: The physical dimensions of the LED display play a significant role in determining the cost. Larger screens with more LED modules will naturally be more expensive than smaller ones.

2. Pixel Rozteč: Pixel pitch refers to the distance between individual pixels on the display. A lower pixel pitch results in higher resolution and better image quality but may come at a higher cost due to the increased number of LEDs required.

3. Image Quality: Displays with superior image quality, better color accuracy, and higher brightness levels may command a higher price.

4. Installation Requirements: The complexity of the installation, including the need for custom mounting structures, electrical work, and accessibility, can impact the overall cost.

5. Content Management: The cost may include content management systems, software licenses, and any additional hardware required for controlling and managing the display.

6. Maintenance and Support: Budgeting for ongoing maintenance, support, and potential repairs is essential for the long-term cost of ownership.

7. Brand and Quality: Established brands and higher-quality components may come with a premium price but can offer reliability and durability.

8. Customization: Customized solutions, such as uniquely shaped displays or displays with specific features, can be more expensive than off-the-shelf options.

9. Environmental Considerations: Displays designed for specific environmental conditions, such as those requiring dust or moisture resistance, may have higher costs.

In general, indoor LED displays can range from a few hundred dollars per square meter for basic models to several thousand dollars per square meter for high-end, customized solutions. It’s crucial to work closely with LED display suppliers to determine the specific requirements for your indoor space and budget accordingly. Additionally, considering the total cost of ownership, including installation, maintenance, and operational expenses, is essential for a comprehensive understanding of the investment.

 

 

Contact Us Now to Get the Price of Indoor LED Display!

For any indoor place, we can provide you a best solution with best price and high quality LED display products!

cs_CZCzech
Přejít nahoru