Vad är LED-display inomhus?

LED-displayen inomhus är sammansatt av självlysande LED-arrayer med samma tonhöjd. Enligt tittarens bästa betraktningsavstånd och den visuella effekten som krävs kan pixelbredden väljas mellan P0,9 mm~P10 mm. Eftersom det inte finns något extra skydd mot vatten och damm måste den installeras inomhus hela tiden.

Tack vare sin sömlösa skarvning, breda betraktningsvinkel, höga ljusstyrka och ingen storleksbegränsning är det det bästa valet för inomhusreklam och scenbakgrund. Med utvecklingen av trenden med mindre pixelpitch har den också börjat användas flitigt i scener som har extremt höga krav på bildkvalitet, såsom TV-stationer, kontrollrum, och så vidare.

Varför väljer du LED-skärmar inomhus?

LED-skärmar inomhus är mycket lämpliga för reklam och dekorativa ändamål. På grund av dess utmärkta egenskaper som traditionella LCD-skärmar inte har, blir denna högupplösta LED-skärm mer och mer populär inom det kommersiella området.

Hög ljusstyrka, bred betraktningsvinkel

Även på en väl upplyst plats kan vi garantera perfekt synlighet, vilket inte kan uppnås med LCD-skärmar och projektorer. Samtidigt är en bredare betraktningsvinkel (110~160°) lämplig för en rymlig miljö. Även om det är långt borta kan du tydligt se annonsen

Högupplöst skärm, ingen lucka

Skärmen med små pixlar kan få LED-skärmen inomhus att leverera mycket skarpa bilder i alla lägen. Dessutom finns det inget gap som LCD-skärm.

Lätt att montera, ingen storleksbegränsning

Varje LED-skärm inomhus är en modulär design som gör att du flexibelt kan skapa vilken skärm som helst i storformat eller specialstorlek.

Anpassning tillgänglig

Du kan anpassa skärmstorleken eller välja en pixelhöjd för att möta de olika behoven, förverkliga din egen speciella kreativitet och skapa en charmig visuell atmosfär.

Smart styrning

Det kraftfulla kontrollsystemet kan spela upp typer av filer som videor, bilder, text, etc. Samtidigt är driften av programvaran mycket enkel och bekväm. Du kan fjärrstyra skärmen via WiFi, app i telefonen och schemalägga uppspelningen fritt.

Hög kontrast, turfärg

Inomhusdisplayen består av LED (light emitting diode) som är en halvledarljuskälla. Varje pixel kan kontrolleras exakt. Skärmen kan producera mycket hög kontrast och fantastisk färgåtergivning. Det bästa exemplet är Mini/Mirco LED-skärmen.

Var kan man använda LED-skärm inomhus?

Inomhus LED-skärmar kan användas som skärmterminaler för olika applikationer, såsom detaljhandel, köpcentra, evenemang, universitet, kontrollrum, etc. Vår skärm kan inte bara uppnå en hög uppdateringsfrekvens, verklig färgprestanda och anpassad storlek. Och vår Xtile seriens inomhusskärmar är mycket lätta och ultratunna. En bra skärm kan inte bara spela rika reklam för varumärket, utan också ge estetiskt värde till inomhusmiljön.

led videovägg i detaljhandeln

Varför inomhus led display för återförsäljare och shoppingcenter varuhus?

Detaljhandeln är full av direkt konkurrens. Föreställ dig att du befinner dig på en gågata, du kan hitta en mängd olika flaggskeppsbutiker som säljer samma typ av varor, eller samla olika märken i köpcentret.

Hur du får ditt företag att sticka ut, låter kunderna stanna, genererar köpimpulser och gör kunderna imponerade av shoppingupplevelsen handlar om butikens överlevnad.

LED-displayen inomhus kan hjälpa dig att skapa en engagerande shoppingupplevelse för dina kunder och ge dig en möjlighet att förmedla varumärkesinformation på ett unikt visuellt sätt för att attrahera målgrupper.

Shopping Mall LED Display

Shopping mall LED displays have become essential elements of modern retail environments. These displays are strategically placed throughout malls to captivate shoppers’ attention, convey promotional messages, and enhance the overall shopping experience. 

Their advantages include the ability to showcase dynamic advertisements, provide real-time information, and create visually stunning displays. 

Common installation places within shopping malls include entranceways, atriums, escalators, and common areas. 

LED displays not only attract foot traffic but also offer malls a versatile tool for branding and promotions, ensuring that shoppers are engaged and well-informed while navigating the shopping center.

Retail LED Display

Retail LED displays are increasingly popular in the retail industry due to their ability to captivate shoppers and enhance the in-store experience. These displays find applications in retail stores for various reasons. Firstly, they serve as dynamic advertising platforms, allowing retailers to showcase their products, promotions, and branding in a visually striking manner. The vivid and high-definition displays attract customer attention and drive foot traffic.

The advantages of retail LED displays include their ability to convey information quickly, adapt to changing marketing strategies, and create a modern and engaging shopping environment. They can be strategically placed near entrances, in window displays, or throughout the store to guide and inform customers. Interactive features can even allow shoppers to explore product details with a simple touch.

Installation options for retail LED displays are versatile, encompassing wall-mounted screens, freestanding kiosks, transparent displays on storefront windows, and even interactive touchscreens. This flexibility ensures that these displays seamlessly integrate with the store’s layout and design, enhancing its visual appeal. Overall, retail LED displays contribute to increased brand visibility, customer engagement, and a unique shopping experience that drives sales and customer loyalty.

Varför inomhus led-skärm för arena och idrottsanläggningar?

För arenor och andra stora arenor är det viktigt att skapa en interaktiv upplevelse. Det gör att gästerna kan få information extremt snabbt, ge så många underhållningsmöjligheter som möjligt och låta fler människor delta i roliga spel före eller under spelet, eller interagera med publiken under rasterna. Ge omedelbart fler "wow"-faktorer till fansen.

Till skillnad från traditionella LCD-skärmar har LED-skärmar inga storleksbegränsningar, högre ljusstyrka, bredare betraktningsvinklar och är mer kreativa, som att slå in pelare, göra oregelbundna former och hänga i taket. Oavsett om det används för varumärkesreklam, wayfinding, videouppspelning eller reklam, är 3CINNODisplay det bästa valet.

Staidum LED Display

Stadium LED displays have revolutionized the fan experience in sports and entertainment venues. 

These displays are a crucial part of stadiums because they provide spectators with real-time information, instant replays, and immersive visuals. 

Their advantages include delivering clear and vibrant content even in large spaces, enhancing fan engagement, and offering sponsorship opportunities.

 Stadium LED displays are typically installed in key areas such as the scoreboard, perimeter boards, and jumbotron screens. They ensure that fans don’t miss a moment of the action, create an electric atmosphere, and contribute to the overall excitement of live events in stadiums and arenas.

kreativ form video dj-skärm

Varför LED-skärmar för kasinon och klubbar?

Kasinon och barer har en spännande upplevelse som du inte hittar någon annanstans. Därför måste de attrahera kunder och motivera dem att vidta åtgärder. För att få spelet att sticka ut måste de leta efter lösningar som är djärvare och vackrare än någon annanstans för att säkerställa att dina gäster får en oförglömlig spelupplevelse.

Oavsett om det är i kasinolobbyn eller dekorativ struktur, på barväggen eller som DJ-bås, kan 3CINNO LED-display anpassas till vilken storlek och form som helst. Ljusa, djärva, kraftfulla och pålitliga skärmlösningar är nyckeln till att locka publik i hektiska och bullriga miljöer.

Casino LED Display

In the world of casinos, LED displays play a pivotal role in creating a dynamic and immersive environment. 

These displays are strategically placed throughout casinos to enhance the gaming experience, provide information on jackpots and promotions, and contribute to the overall ambiance. 

The advantages of casino LED displays include their ability to showcase vibrant graphics, animations, and real-time updates, enticing players and keeping them engaged. 

These displays can be found at various locations within casinos, including slot machine banks, gaming tables, entranceways, and even on the casino’s hall for eye-catching advertisements. 

LED displays in casinos not only contribute to the visual allure but also serve as effective tools for communicating crucial information to guests, ensuring a memorable and entertaining visit.

Varför LED-skärmar för flygplats, järnvägsstationer?

Multifunktionell och hållbar LED-teknik kan användas för reklam, wayfinding, bagageutlämning och även för digitala konstverk för att förbättra passagerarupplevelsen.

I en modern trafikmiljö är det viktigt att tillhandahålla en effektiv och aktuell informationsplattform. Statiska annonser och TV-skärmar är sedan länge borta. Den stora LED-displayen kan kommunicera med passagerare 24/7 utan problem, och ger realtidsinformation till ett stort antal mobila publiker för att hjälpa passagerare att optimera gångeffektiviteten.

Multifunktionell och hållbar LED-displayteknik kan inte bara ge wayfinding, varumärkesreklam, stadsintroduktion och kulturell presentation, utan också skapa uppslukande utrymmen och förbättra miljöns estetik. För att förbättra passagerarnas upplevelse kan till och med specialformade LED-skärmar placeras i de mest trafikerade passagerna för att locka passagerarnas uppmärksamhet. LED-skärmarna ger nya och spännande idéer för att skapa en avkopplande och oförglömlig passagerarupplevelse.

Flygplats LED-skärm

Airports rely heavily on LED displays to facilitate smooth operations and enhance the passenger experience. 

LED displays are used in airports to provide critical flight information, directions, announcements, and advertising. Their advantages include high visibility, real-time updates, and the ability to convey essential information to a large audience efficiently. 

Specific installation places for airport LED displays include departure and arrival halls, baggage claim areas, security checkpoints, gate information boards, and even on the exterior for branding and advertising. 

These displays ensure that travelers are well-informed and guided through the airport seamlessly, contributing to a positive and stress-free journey.

Fine Pitch LED-skärm för utbildning

Varför distribuera led-skärmar i campus?

För den yngre generationen är de bekanta med Internet. De använder digital kommunikation och älskar nya saker. Från bärbara datorer till smartphones deltar eleverna i en mängd olika digitala interaktioner varje dag. Som en ny generation av digital displayteknik kan LED-displayen styras av WiFi eller app, kan visa personligt språk, förmedla aktuella nyheter och campushändelser, öka den digitala upplevelsen och locka studenter mycket enkelt. Till skillnad från traditionella pappersaffischer och meddelanden kan alla digitala skyltar ändras med ett klick på hela campus.

LED-displayen kan anpassas, och den är energieffektiv och förbrukar väldigt lite ström. Dessutom ersätter de traditionella pappersmeddelanden, vilket minskar kostnader för arbete, papper och bläck. Dessutom kan det också öka annonsintäkterna. LED-displayen kan ge konsekvent och exakt nödsituationsinformation och wayfinding över hela universitetsområdet. Dessutom, eftersom innehållet på alla skärmar på campus kan styras synkront från en enda plats, kan en nödutrymning ordnas snabbt. Därför hoppas campus alltmer på att integrera LED-displayteknik i collegeupplevelsen. Från undervisningsbyggnader, akademiska byggnader, auditorier till arenor, du kan hitta lämpliga LED-skärmar att använda.

School LED Display Board

LED display boards have found a valuable place in educational institutions, especially schools, for several reasons. 

They are used to convey important announcements, display daily schedules, share inspirational messages, and showcase students’ achievements. 

The advantages of school LED display boards include their versatility, dynamic content capabilities, and the ability to capture students’ attention. 

These displays are typically installed in key areas such as school entrances, administrative offices, classrooms, and common areas like cafeterias or assembly halls. 

By integrating LED displays into their communication strategy, schools ensure that information is disseminated effectively, fostering a well-informed and engaged school community.

Varför distribuera led-skärmar för utställning?

Handelsutställningar är en stor kostnad för många företag och utformningen av utställningslokalen är nyckeln till framgångsrika utställningar. Oavsett om det är en högupplöst, stor LED-skärm som används för att visa produkter och introducera företaget till kunder, eller en hängande 360° LED-skärm som används för att locka potentiella kunder i alla riktningar, eller en kreativ LED-skärm som används för att skapa en uppslukande miljö, kan 3CINNODisplays tekniska team arbeta med dig för att upptäcka dina individuella behov och utveckla den perfekta LED-displaylösningen för ditt mässprojekt. Från design, inköp, transport, installation, drift till demontering, vi deltar och guidar dig under hela processen.

Kyrkans inomhusvisning

Varför distribuera led-skärmar för dyrkan?

Många kyrkor runt om i världen använder i allt högre grad LED-skärmar som ett videovisningsverktyg för att förmedla information, nyheter, gudstjänst och interaktion mellan minister och publik. Det är ett ekonomiskt och effektivt sätt att kommunicera under gudstjänst. Eftersom LED-skärmen har en anpassad storlek och kan installeras flexibelt. Den kan installeras på kyrkans vägg eller hängas i mitten av hallen som en fondvägg för att visa texter och predikopunkter, eller så kan den användas som en affischskärm fristående i hallen eller gången för att visa tillkännagivanden. För det andra blir priset på LED-skärmar billigare.

Fördelen med LED-skärmen i kyrkan avspeglas även i ljusstyrkan som är mycket högre än traditionella projektorer och LCD-skärmar, och den har en större betraktningsvinkel, vilket inte missar någon publik. Strömförbrukningen är bara ungefär hälften av den andra typen av bildskärmar. Det sparar mycket på elkostnaden. Video- och effektproduktionen, uppspelningen kan också enkelt bemästras av kyrkans tekniska team, och endast ett fåtal personer krävs för att kontrollera skärmen och underhålla den.

Med vår leddisplay och support har det aldrig varit så enkelt och effektivt att designa en bra kyrkscen eller bakgrund.

Church LED Display

LED displays have become a valuable addition to churches and places of worship, enhancing the spiritual experience in several ways. They are used to project hymn lyrics, scripture passages, sermon points, and inspirational visuals. 

The advantages of church LED displays include their ability to create an immersive and inclusive atmosphere, making it easier for congregants to follow along with religious services. 

These displays are typically installed in prominent locations within the church, such as the sanctuary or worship hall, ensuring that everyone in the congregation can benefit from the visual aids. 

Church LED displays contribute to more engaging and impactful religious gatherings, fostering a deeper connection among worshipers.

Företagets huvudkontor inomhusskärm

Varför led visas in affärszon?

Fler och fler företagslokaler, receptioner, interna utställningshallar och mötesrum använder LED-skärmar för att presentera information och kommunicera med kunder.

Först och främst, på den mest bländande platsen på företagets huvudkontor, vill företaget skapa en iögonfallande visuell sak som kombineras med övertygande innehåll. Det kan inspirera till känslor och sticka ut. Smarta LED-skyltar används ofta för att uppnå detta mål.

För det andra, i utställningsrummet eller mötesrummet, hoppas ledningen skapa en ramfri display i stor storlek för att uttrycka företagets utvecklingshistoria, grundarens historia, företagskultur, företagens sociala ansvar och inspirera människor att vidta åtgärder. Genom att använda högupplösta LED-videoväggar kan kunderna enkelt lära sig mer.

Genom att dessutom omvandla företagets kontorsmiljö till ett inspirerande modernt utrymme med en innovativ led-skärm kan företaget bättre kommunicera med anställda.

lobbyvideo i hotellets lobby

Varför led displayer för gästfrihet?

Den charmiga LED-skärmen ger hotellet en möjlighet att marknadsföra sitt varumärke, skapa en idealisk atmosfär eller visa den bästa intäktsgenererande reklam.

Genom att spela övertygande reklam kan hotell bli mer framgångsrika när det gäller att sälja de bästa rummen eller sälja biljetter till lokala attraktioner. Den digitala LED-affischen kan också användas för att visa viktig information som är lätt för gästerna. Dessutom kan den digitalt visade informationen uppdateras kontinuerligt, så material som menyer, agendor och evenemangsfoldrar behöver inte tryckas om ofta. LED digital skyltning kan också visa väder och reseförhållanden, så att gästerna kan hålla sig informerade och interagera utan att använda handhållna enheter.

Hotel LED Display Signs

Hotel LED display signs are a modern and effective way for hotels to communicate with guests and create a welcoming atmosphere. These displays are used to provide information about room availability, special promotions, dining options, event schedules, and directions within the hotel. 

The advantages of hotel LED display signs include their ability to convey information clearly and dynamically, enhancing the guest experience. They are often strategically placed at key locations within the hotel, such as the lobby, check-in counters, elevators, and restaurant entrances. 

Hotel LED displays not only keep guests informed but also add a touch of sophistication and convenience to their stay, ensuring they have a pleasant and memorable experience.

Styrelserum HD LED-skärm inomhus

Varför led visas in kontrollrum, mötesrum och tvstation?

Kontrollcentret måste erhålla, analysera och distribuera en stor mängd information samtidigt för att säkerställa en effektiv och oavbruten drift av sina tjänster. Genom det fullt integrerade LED-displaysystemet kan kontrollcentret avsevärt förbättra arbetseffektiviteten och minska underhållskostnaderna. Det spelar en nyckelroll inom transport, allmän säkerhet, ledning och sändning och finansbranschen.

Av de mer än 100 miljoner mötesrummen i världen har cirka 5% (cirka 1,5 miljoner) en yta på mer än 120 kvadratmeter. En enda LCD-skärm är för liten och dess ljusstyrka är för låg. Den modulära designen av inomhusskärmen med liten tonhöjd kan integreras med konferenssystemet och Android OS som har justerbar ljusstyrka, justerbar färgtemperatur, hög gråskala och hög uppdateringsfrekvens, sömlös skarvning, vilket ger användarna en idealisk mötesmiljö.

Digitaliseringen av tv-stationer har gått in i ett nytt skede. LED-skärmar har snabbt blivit de stora TV-stationernas nya favoriter. Eftersom den har rika färger, bra färgreproducerbarhet, stark visuell effekt, hög upplösning, hög gråskala, hög ljusstyrka, stark anpassningsförmåga till omgivande ljus och snabbare svarshastighet som kan användas för höghastighets sportbildvisning.

Meeting Room LED Display

Meeting room LED displays have become indispensable tools for modern businesses and organizations. These displays are used to enhance presentations, improve collaboration, and streamline communication during meetings. 

The advantages of meeting room LED displays include their ability to deliver crisp and vibrant visuals, support interactive features, and provide flexibility in content sharing. They are typically installed in meeting rooms, boardrooms, and conference spaces, where they serve as a focal point for discussions and presentations. 

Meeting room LED displays facilitate effective communication, making it easier for participants to share ideas, data, and presentations, ultimately leading to more productive and engaging meetings.

What is the difference between LED screen and projector?

LED screens and projectors are two distinct technologies used for displaying visual content, and they each have their unique characteristics and advantages.

LED Screen: LED screens are displays made up of individual LED (light-emitting diode) modules arranged in a grid.

They are known for their exceptional brightness, sharp image quality, and vibrant colors.

LED screens are ideal for indoor and outdoor use and can perform well even in brightly lit environments. They are available in various sizes and can be customized to fit specific spaces.

LED screens are also energy-efficient and have a longer lifespan compared to traditional projectors.

Projector: Projectors, on the other hand, work by projecting an image onto a screen or surface.

They are often used in dark or dimly lit rooms for presentations, home theater setups, or large-scale events. Projectors can offer large screen sizes, making them suitable for audiences of different sizes.

However, their image quality may be affected by ambient light, and they often require a dedicated projection surface.

Key Differences: 

  1. Image Quality: LED screens typically provide higher image quality with brighter, sharper, and more vibrant visuals, while projectors may have limitations in well-lit environments.
  2. Brightness: LED screens have high brightness levels, making them suitable for various lighting conditions. Projectors may require controlled lighting for optimal viewing.
  3. Size and Portability: Projectors are more portable and can project large images on various surfaces, while LED screens are fixed displays with specific sizes.
  4. Maintenance: LED screens generally have lower maintenance requirements and a longer lifespan, while projectors may require bulb replacements and regular maintenance.
  5. Cost: LED screens can be more expensive upfront, but they offer long-term cost savings due to energy efficiency and durability.
 

In summary, the choice between an LED screen and a projector depends on factors like the intended use, environment, budget, and desired image quality. LED screens excel in situations where high-quality visuals are crucial, while projectors offer flexibility in terms of screen size and portability.

What is the difference between indoor and outdoor LED displays?

Indoor and outdoor LED displays are tailored for specific environments and purposes, each with distinct characteristics to meet their intended use cases.

Indoor LED Displays: 

Indoor LED displays are designed for use in indoor settings such as retail stores, conference rooms, sports arenas, and theaters. They are known for their high-resolution, vibrant colors, and sharp image quality. Indoor LED displays typically have a tighter pixel pitch, which means the individual LEDs are closer together, resulting in a smoother and more detailed image. They are also designed to be viewed up close and excel in controlled lighting environments. Indoor displays may not have the same level of weatherproofing as outdoor displays since they are shielded from environmental elements.

Outdoor LED Displays: 

Outdoor LED displays are engineered to withstand harsh weather conditions and are commonly used for advertising, digital billboards, sports stadiums, and outdoor events. They are characterized by their high brightness levels, which ensure visibility even in direct sunlight. Outdoor displays have a coarser pixel pitch compared to indoor displays, as they are intended to be viewed from a distance. Additionally, they are built with robust, weather-resistant materials to protect against rain, dust, and temperature fluctuations. Outdoor LED displays often incorporate features like brightness sensors and automatic adjustments to adapt to changing lighting conditions.

Key Differences: 

  • Pixel Pitch: Indoor displays have a finer pixel pitch for close viewing, while outdoor displays have a coarser pitch for viewing from a distance. 
  • Brightness: Outdoor displays are significantly brighter to combat sunlight, whereas indoor displays have lower brightness levels suitable for indoor lighting. 
  • Weather Resistance: Outdoor displays are built to withstand outdoor conditions, while indoor displays are not designed for exposure to the elements. 
  • Viewing Distance: Indoor displays are meant for close viewing, while outdoor displays are optimized for longer viewing distances.
In summary, the choice between indoor and outdoor LED displays depends on the intended location, viewing distance, environmental factors, and the specific requirements of the application. Both types offer impressive visual capabilities but cater to different settings and conditions.

 

What is the cost of indoor LED display?

The cost of an indoor LED display can vary significantly depending on several factors, making it essential to consider various aspects when budgeting for such a display solution. Some of the key factors influencing the cost of an indoor LED display include:

1. Screen Size: The physical dimensions of the LED display play a significant role in determining the cost. Larger screens with more LED modules will naturally be more expensive than smaller ones.

2. Pixel Pitch: Pixel pitch refers to the distance between individual pixels on the display. A lower pixel pitch results in higher resolution and better image quality but may come at a higher cost due to the increased number of LEDs required.

3. Image Quality: Displays with superior image quality, better color accuracy, and higher brightness levels may command a higher price.

4. Installation Requirements: The complexity of the installation, including the need for custom mounting structures, electrical work, and accessibility, can impact the overall cost.

5. Content Management: The cost may include content management systems, software licenses, and any additional hardware required for controlling and managing the display.

6. Maintenance and Support: Budgeting for ongoing maintenance, support, and potential repairs is essential for the long-term cost of ownership.

7. Brand and Quality: Established brands and higher-quality components may come with a premium price but can offer reliability and durability.

8. Customization: Customized solutions, such as uniquely shaped displays or displays with specific features, can be more expensive than off-the-shelf options.

9. Environmental Considerations: Displays designed for specific environmental conditions, such as those requiring dust or moisture resistance, may have higher costs.

In general, indoor LED displays can range from a few hundred dollars per square meter for basic models to several thousand dollars per square meter for high-end, customized solutions. It’s crucial to work closely with LED display suppliers to determine the specific requirements for your indoor space and budget accordingly. Additionally, considering the total cost of ownership, including installation, maintenance, and operational expenses, is essential for a comprehensive understanding of the investment.

 

 

Contact Us Now to Get the Price of Indoor LED Display!

For any indoor place, we can provide you a best solution with best price and high quality LED display products!

sv_SESwedish
Rulla till toppen