กำแพงวิดีโอ HD สำหรับการออกอากาศ

จอแสดงผล LED ออกอากาศ / จอแสดงผล LED ระดับเสียงละเอียดของสตูดิโอ

จอแสดงผล LED ออกอากาศ / จอแสดงผล LED ระดับเสียงละเอียดของสตูดิโอ

จอแสดงผล LED ออกอากาศ / จอแสดงผล LED ระดับเสียงละเอียดของสตูดิโอ

Video Wall for Broadcast has the world-class high resolution that is ever to be made, it is optimal for living shows or dynamic news studios. It is getting more and more cost-effective, and being applied in a variety of applications to create an eye-astonishing visual experience. Video Wall for Broadcast brings seamless pictures, cable-free connection, and exquisite ideal features that make the content look brilliant from any angle. Novel and state-of-the-art news studio design technologies are helping TV stations create enchanting visual studio environments and sets that direct audiences to an immersive and memorable visual experience. Comparing to the traditional view, Video Wall for Broadcast is a bizarre new entry into the news studio field, this fabulously high-resolution display is superb for control room applications, corporate environments, and broadcast backdrops when image quality is principal.

thThai
เลื่อนไปด้านบน