Mặt tiền truyền thông lớn cong trên kiến trúc

Kiến trúc mặt tiền phương tiện được tùy chỉnh để tích hợp với cấu trúc

Hai mặt khác nhau của tòa nhà áp dụng kiến trúc mặt tiền truyền thông cho quảng cáo

Kiến trúc mặt tiền phương tiện được tùy chỉnh để tích hợp với cấu trúc. Hai mặt khác nhau của tòa nhà áp dụng màn hình LED lưới để quảng cáo.

viVietnamese
Cuộn lên trên cùng